Person / Aktør:
Turid Kristensen
Turid Kristensen
Parti: H

Innlegg:
Folkehelseutvalget møtte i dag lederen for Kreftregisteret, Giske Ursin. Vi trenger alle gode innspill vi kan få når vi nå skal finne gode tiltak for en bedre folkehelsepolitikk og hvordan vi kan forebygge livsstilssykdommer og alvorlig sykdom som kreft. Veldig nyttig å få oppdatert kunnskap om forekomst av kreft, screeningundersøkelser, risikofaktorer og gode tiltak mot kreft!

Postet:
2020-03-02 20:30:21

Delt innhold:
Folkehelseutvalget møtte i dag lederen for Kreftregisteret, Giske Ursin. Vi trenger alle gode innspill vi kan få når vi nå skal finne gode tiltak for en bedre folkehelsepolitikk og hvordan vi kan forebygge livsstilssykdommer og alvorlig sykdom som kreft. Veldig nyttig å få oppdatert kunnskap om forekomst av kreft, screeningundersøkelser, risikofaktorer og gode tiltak mot kreft!