Person / Aktør:
SunnivaHEi
SunnivaHEi
Parti: SV

Innlegg:
@tabalizer @oslosv Regnestykket er langt fra unyansert. Vi betaler heller ikke bare 37 kr pr tur på kollektivtrafikken. Billettene er kraftig subsidiert. Når du har tilgang på bil og lurer på om du skal kjøre eller velge kollletivt er det helt relevant å sammenligne de prisene.

Postet:
2020-03-03 11:30:00