Person / Aktør:
SunnivaHEi
SunnivaHEi
Parti: SV

Innlegg:
@bente_opstad @oslosv Jeg har ikke tatt med noen av kommunens kostnader med drift av kollektivsystem og heller ingen kostnader for drift av bilen. I bilen kan det sitte så mange det vil, bomprisen er den samme.

Postet:
2020-03-02 07:29:18