Person / Aktør:
Utenriksdepartementet (Norge)
Utenriksdepartementet (Norge)

Innlegg:
I går var en viktig dag for Afghanistan 🇦🇫. Da underskrev USA og Taliban en avtale i Doha som er ment å bane vei for en politisk prosess for å løse den langvarige konflikten i Afghanistan. Samtidig var det en seremoni i Kabul hvor den afghanske regjeringen og USA utvekslet en felles erklæring. - Norge ønsker avtalen i Doha og erklæringen i Kabul velkommen. Dette er viktige skritt mot en politisk løsning på konflikten i Afghanistan. Mye arbeid gjenstår og det er langt fram til en fredsavtale. Etter flere tiår med krig trenger afghanerne fred. Det blir viktig at en fredsprosess er inkluderende og fører til en fredsavtale som ivaretar menneskerettigheter, ikke minst for kvinner, sier utenriksminister #IneEriksenSøreide.

Emneknagger:

Postet:
2020-03-01 09:37:13

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Utenriksdepartementet (Norge)