Person / Aktør:
SunnivaHEi
SunnivaHEi
Parti: SV

Innlegg:
@Sveander58 @delveien @oslosv Absolutt! Gode liv skal leves over hele byen. Men mange korte bilturer også i ytre by kan erstattes med kollektiv, sykkel eller gange. Men da må vi selvfølgelig gjøre tilbudet bedre.

Postet:
2020-02-29 19:54:45