Person / Aktør:
SunnivaHEi
SunnivaHEi
Parti: SV

Innlegg:
@Sveander58 @delveien @oslosv Parkeringshus og kommunale plasser i sentrum er ikke gratis, men svært mange plasser på butikker, kjøpesentrene gateparkering i ytre by er faktisk helt gratis. Jeg vil ha færre gratisplasser også.

Postet:
2020-02-29 14:57:30