Person / Aktør:
Bent Høie
Bent Høie
Parti: H

Innlegg:
Hjelp oss å spre denne - her får du informasjon og kan ta kontakt om corona på riktig nivå - ut fra din situasjon https://t.co/TCLwMVhiUE

Postet:
2020-02-28 10:32:32

Delt innhold:
Helsedirektoratet åpner informasjonstelefon for spørsmål om korona - Helsedirektoratet
Informasjonstelefonen er opprettet for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre deler av helsetjenesten. Samtidig ber Helsedirektoratet folk om å lese informasjon på nett før de ringer. - Det ligger mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no. Vi oppfordrer derfor folk til å se om de finner svar på det de lurer på der først. De som ikke finner den informasjonen de trenger der, kan ringe info rmasjonstelefonen, sier Johan Torgersen, divisjonsdirekt