Person / Aktør:
Erna Solberg
Erna Solberg
Parti: H

Innlegg:
2 dager på Svalbard med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. I går deponerte en rekke land frø fra sine planter i Frøvelvet på Svalbard. Verden rundt finnes det mange frøbanker, men på ved deponering på Svalbard sikrer man seg ekstra i tilfeller menneskeskapte eller naturskapte katastrofer. Viktig for å reetablere landbruk og matproduksjon , men også å ha det store genmangfoldet for fremtiden slik at avlsarbeidet kan utvikles med endrende klima. Med meg hadde jeg medlemmer av FNs pådrivergruppe for Bærekraftsmålene, litt temperaturforandringer fra Ekvatorland til 78 grader Nord. #svalbard #sdg2 #statsministerpåjobb

Emneknagger:

Postet:
2020-02-27 00:16:50