Person / Aktør:
Bent Høie
Bent Høie
Parti: H

Innlegg:
@lenelid https://t.co/MOJxmlkdMJ

Postet:
2020-02-26 23:14:27

Delt innhold:
FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål, last ned grafikken på norsk og finn lenker til videre lesing her.