Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
@2PANORAMA31 Hvor har du det fra? Mitt budskap er at flere må i jobb og flere må stå lenger i jobb slik at vi kan trygge velferden for dagens pensjonister og fremtidens generasjoner.

Postet:
2020-02-26 22:34:55