Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Vi trenger nye løsninger og virkemidler for å oppnå nedrustning og forhindre atomkrig.

Postet:
2020-02-22 22:47:50

Delt innhold:
Kronikk: Faren for atomkrig er reell. Hvordan kan Norge møte utfordringene?
Vi trenger nye løsninger og virkemidler for å oppnå nedrustning og forhindre atomkrig. Dette haster.