Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
RT @oljedir: Oljedirektoratets estimat for totale påviste og ikkje påviste petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel er om lag 15,7 milliardar standard kubikkmeter oljeekvivalentar. Les ressursrekneskapen per 31.12.2019: https://t.co/pKx33iKM89 @oeddep #norskoljeoggass #norskpetroleum https://t.co/pIWmQ7irsn

Emneknagger:

Postet:
2020-02-20 15:43:51