Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Skogen er naturens lunger og er kjempeviktig i klimaarbeidet. Hvert år tar skogen opp CO2, som tilsvarer mer enn halvparten av alle klimagassutslippene i Norge! Derfor må vi bruke skogen, og plante mer, sier @olaugjohanna. 🌲💚

Postet:
2020-02-19 17:05:16