Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Hva mener Venstre om samarbeid og regjering? I dag møtes ledertrioene i de borgerlige partiene for første gang for å snakke om samarbeid for de neste fire årene. Vårt landsmøtevedtak om dette finner du her:

Postet:
2017-09-27 14:19:05

Delt innhold:
På lag med framtida. - Venstre
Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.