Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Fraværgrensa: Sp mener kontaktlærerne bør ha mer å si! Verken fastlegene eller helsesykepleierne har tid nok til alle egenmeldinger elevene kan trenge, og bør heller bruke tid på forebygging, oppfølging, diagnostisering og behandling som er deres jobb @nrknyheter #nyhetsmorgen

Emneknagger:

Postet:
2020-02-19 07:20:28