Person / Aktør:
Turid Kristensen
Turid Kristensen
Parti: H

Innlegg:
Det er en aktiv debatt om fritt skolevalg for tiden. Så jeg tok en prat med Henrik Asheim om dette i denne episoden av Opplysningskontoret for politikk. For hvem er det som skal ha frihet til å bestemme, makt til å avgjøre hvilken videregående skole elevene skal gå på? Fylkespolitikerne eller elevene selv? Ingen inntaksordning er perfekt, men fritt skolevalg er den minst urettferdige. Langt bedre enn nærskoleprinsippet hvor foreldrenes adresse bestemmer hvilken skole du skal gå på. Det er i hvert fall noe du ikke kan påvirke selv. Så har høringen vist oss at det er noen utfordringer, men de er til for å løses. Jeg er overbevist om at vi skal finne frem til en ordning som ivaretar elevenes rett til å bestemme, sikre at ingen får for lang reisevei, at vi beholder en god, desentralisert skolestruktur og sikrer næringslivet den kompetansen de har behov for - over hele landet. For meg handler det til syvende og sist om hva slags elevsyn man har. Skolen er til for elevene, ikke for å tilpasses et system hvor fylkespolitikere bruker elevene som brikker for å få en kabal til å gå lettere opp.

Postet:
2020-02-17 20:26:44

Delt innhold:
Fritt skolevalg - Opplysningskontoret for politikk
Det er viktigere at elevene selv får velge hvilken videregående skole de skal gå på, enn at fylkespolitikerne skal bestemme dette. I denne episoden av Opplys...