Person / Aktør:
Abid Q. Raja
Abid Q. Raja
Parti: V

Innlegg:
Kunsten skal engasjere, berøre, provosere, utfordre, underholde og forme oss som mennesker. Kunsten skal være fri, og skal ikke fengsles. Jeg kan godt forstå at noen kan reagere på enkelte kunstuttrykk – samtidig er det ikke politikeres oppgave å dømme og bedømme kunsten, ei heller å kun støtte den kunsten som en selv liker og aksepterer. Jeg er glad #SiljeHjemdal har stilt spørsmål om dette. Ytringsfrihet i praksis, og ytringsfrihet kunsten er helt avhengig av. Så ser jeg frem til å dra sammen med Silje på Cabaret imorgen på Den National Scene🇳🇴

Emneknagger:

Postet:
2020-02-18 16:15:32

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Kulturrådet forvalter offentlige midler på en forsvarlig måte?