Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Abid Q. Raja har blitt kjendis i Pakistan! 😊 – Om jeg får muligheten, så vil jeg gjerne ta opp spørsmålet om likestilling av kvinner og religiøse minoriteters rettigheter med pakistanske politikere, sier Abid.

Postet:
2017-10-17 11:48:10

Delt innhold:
Visepresident Raja er blitt kjendis i Pakistan
Nyheten om at Abid Raja er valgt inn i Stortingets presidentskap, har nådd foreldrenes hjemland Pakistan.