Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Vi setter av 8 millioner til kampen mot atomvåpen i vårt alternative statsbudsjett! – Det kan ikke være slik at det norske engasjementet mot atomvåpen er over fordi regjeringen nekter å skrive under på FN-traktaten om et forbud, sier Abid Q. Raja.

Postet:
2017-10-20 11:12:12

Delt innhold:
Venstre med nye atomkrav til regjeringen
Venstre setter av 8 millioner kroner til arbeidet mot atomvåpen i sitt alternative budsjett og krever klare svar fra den nye utenriksministeren.