Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Dette er veldig bra! Carl-Erik Grimstad vil gi ruspasienter et nytt medikament for å hjelpe dem raskere ut av misbruk.

Postet:
2017-10-20 18:57:02

Delt innhold:
Venstrepolitiker vil gi rusmisbrukere nytt medikament for å slippe suget etter rus
En norsk studie viser at pasienter som får injisert legemiddelet naltrekson hver måned, i stor grad slutter å ha sug etter rus. Nå spør Venstrepolitiker Carl-Erik Grimstad om flere kan få tilbud om behandlingen.