Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Se vår presentasjon av Venstres alternative statsbudsjett for 2018. Les hele budsjettet på: https://www.venstre.no/tema/statsbudsjett/venstres-alternative-statsbudsjett-for-2018/

Postet:
2017-11-06 11:45:38

Delt innhold:
Alternativt statsbudsjett