Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
🌲 Visste du at vi foreslår tre nye nasjonalparker i vårt alternative statsbudsjett? Vi er klare for å etablere nasjonalparker på Lofotodden, rundt Prekestolen og i Østmarka! Oppdag hele vårt forslag til statsbudsjett her: https://www.venstre.no/tema/statsbudsjett/venstres-alternative-statsbudsjett-2018/

Postet:
2017-11-08 07:57:00

Delt innhold:
Bilete på tidslina