Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Ikke bare stanser vi kuttet på 15 millioner til rettshjelpstiltakene, vi øker støtten med 5 millioner ekstra! - JURK - Juridisk rådgivning for kvinner, Jussbuss og NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere med flere gjør alle en uvurderlig innsats for vanskeligstilte., sier Abid Q. Raja.

Postet:
2017-11-23 11:28:42

Delt innhold:
Venstre redder rettshjelpstiltakene
Stanser kuttet på 15 millioner og øker bevilgningen med fem millioner.