Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Onneksi olkoon! Grattis! På vegne av alle i Venstre, sender vi de varmeste gratulasjoner til våre finske naboer på 100-årsdagen for deres uavhengighet.

Postet:
2017-12-06 07:50:00

Delt innhold:
Bilete på tidslina