Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Fantastisk, FN vil stanse forsøplingen av havet! 🌍 I går gikk 193 land inn for å stanse utslipp av plast til verdenshavene - etter forslag fra Norge: http://www.dagsavisen.no/verden/stort-gjennomslag-for-norge-i-fn-1.1067302

Postet:
2017-12-07 11:47:35