Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Stortinget har valgt Sofie Høgestøl (31) som vara til Nobelkomiteen, etter nominasjon fra Venstre. Hun er jurist, stipendiat på Norsk senter for menneskerettigheter og ekspert på internasjonal strafferett. Gratulerer Sofie!

Postet:
2017-12-08 16:23:22