Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Venstres Stortingsgruppe har vedtatt å innlede forhandlinger med sikte på å danne en ny regjering bestående av Høyre, Frp og Venstre. Vedtaket ble fattet etter en omfattende debatt i Venstres landsstyre. - I valgkampen lovte vi våre velgere en rausere, grønnere og mer sosialliberal politikk for landet. Vi lovte å satse på skolen, ta vare på miljøet og å skape nye arbeidsplasser over hele landet. Vi lovte å søke samarbeid på borgerlig side for å få gjennomslag for våre verdier og vår politikk. Vi lovte å alltid være på lag med framtida, sier Venstres partileder Trine Skei Grande. Les mer om vedtaket her: https://www.venstre.no/artikkel/2017/12/09/venstre-innlede-regjeringsforhandlinger-gronnere-rausere-sosialliberal-politikk/

Postet:
2017-12-09 18:34:17

Delt innhold:
Timeline Photos