Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
- Vi ønsker å gå i regjeringsforhandlinger hvor vi skal stille tøffe krav for å få en grønnere, rausere og mer sosialliberal politikk, sier Sveinung Rotevatn i Venstres landsstyre. Landsstyret har i dag, etter omfattende debatt, vedtatt å anbefale stortingsgruppen å innlede regjeringsforhandlinger. Det er et arbeid vi går til med et stort alvor og en betydelig ydmykhet, men også med stor vilje og betydelig optimisme. En ny, blågrønn regjering vil være bedre for landet og for framtida om Venstre får tilstrekkelig gjennomslag i forhandlingene. venstre.no/regjforh

Postet:
2017-12-09 19:06:34