Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Endelig! Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Vi, Arbeiderpartiet, Høyre og SV - Sosialistisk Venstreparti har grunn til å være stolte. Dette er historisk!

Postet:
2017-12-13 17:54:08

Delt innhold:
Historisk i Stortinget: Slutt på straff for rusmisbrukere
Bruk av narkotika skal ikke lenger straffes, men behandles. Flertallet i Stortinget gjør nå en historisk omlegging av norsk narkotikapolitikk, og vil overføre ansvaret fra justis til helse.