Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
@Erlend83 @Alltid_uansett @Hoyre @Ungehoyre https://t.co/ZzzzdSsoay Flere fag skal nå bli mer praktiske og utforskende. Vi styrker de praktiske og estetiske fagene. Lokalt gitt muntlig praktisk eksamen er prøvd ut. Elever og lærere er positive. Dette vil vi bygge videre på.

Postet:
2020-01-18 11:14:02

Delt innhold:
Elever vil ha eksamen i kroppsøving
Praktiske eksamener på ungdomsskolen slo godt an blant lærere og elever.