Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
@utdanningsf @MathildeTG @udfoslo @utdanningsnytt Minoritetsrådgiverne gjør en svært viktig jobb. Derfor har vi doblet antallet på to år. Min ambisjon er å øke antallet ytterligere. Men jeg håper at også kommuner og fylker, som Oslo, tar utfordringen og ansetter minoritetsrådgivere.

Postet:
2020-01-17 13:35:07