Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Det er gledelig at trygdeeksporten reduseres selv om den e reduksjonen skyldes endringer i Polen. FrP vil stoppe velferdseksport og mener at norske velferdsytelser skal gå til norske statsborgere og andre som bor og arbeider i Norge.

Postet:
2020-01-05 21:35:47

Delt innhold:
I løpet av 2019 sluttet Norge å eksportere barnetrygd til Polen. Hvorfor? Svaret vil overraske mange.
I løpet av fjoråret endret den polske regjeringen regelverket for polsk barnetrygd. Det førte til bråstopp i eksporten av norsk barnetrygd til Polen.