Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
Elevene møter nå oftere lærere med solid kompetanse i klasserommet: ✅ 3419 flere lærere siden 2013 ✅ Færre elever per lærer på alle trinn ✅ Flere lærere har fått faglig fordypning med videreutdanning ✅ Færre ukvalifiserte i skolen @Alltid_uansett https://t.co/AfmSp23NCm

Postet:
2019-12-19 07:43:12

Delt innhold:
1100 flere lærer-årsverk - men flere kommuner ikke i mål
Siden skoleåret 2018/19 er det 1100 flere årsverk til ordinær undervisning i norske offentlige grunnskoler. Det er færre elever pr. lærer enn på 11 år, men ikke alle er i mål med lærernormen.