Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Er du glad for at FrP endelig får gjennomslag for dette? Lik og del!

Postet:
2019-11-27 19:43:12

Delt innhold:
Fjerner særrettigheter for flyktninger
– Det skal være ett sett regler i Norge, sier Erlend Wiborg.