Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Det er uforståelig at SV ønsker å avskaffe BSU ordningen. De hevder at det er de rike som nyter godt av den, det er feil. Det er vanlige unge folk som sparer penger til sin egen bolig. 👍 - Enig med FrP i at BSU bør videreføres og styrkes 😡 - Enig med SV i at BSU bør avvikles da det er urettferdig at noen sparer egne penger til egen bolig

Postet:
2019-11-20 08:44:17

Delt innhold:
SV vil fjerne Boligsparing for ungdom (BSU)
I sitt alternative statsbudsjett foreslår SV å avvikle ordningen Boligsparing for ungdom (BSU) som gir unge skattelette ved å spare til bolig.