Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
@JohanVasara @Kunnskapsdep Vi har hatt et godt samarbeid med @Samediggi om læreplaner. Vi har også sørget for penger til læremidler på samisk. Før sommeren bevilget vi 10 mill Kr ekstra og i 2020 har vi bevilget 15 mill Kr ekstra.

Postet:
2019-11-19 11:37:10