Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
@periferien_ @wiiikern Her er loven https://t.co/PpneE0FP61

Postet:
2019-11-13 14:30:54

Delt innhold:
Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land - retsinformation.dk
BEK nr 708 af 27/05/2015 - Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager kontantydelse, herunder under ophold i et andet EU/EØS-land - Beskæftigelsesministeriet