Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
@kailofthus Kan du sende meg linken til saken du viser til? Sånn at jeg er sikker på at vi snakker om samme sak. Men kortversjonen på ditt spørsmål så er svaret ja, jeg synes i all hovedsak endringene vi gjorde i aap er fornuftige. Justeringer vil kunne skje etter evaluering

Postet:
2019-11-13 12:06:35