Person / Aktør:
Anniken Hauglie
Anniken Hauglie
Parti: H

Innlegg:
Regjeringen vil innføre moderat kvotering og pålegge statlige etater å innkalle minst én søker med hull i CV-en eller funksjonshemninger til jobbintervju. Vårt mål er at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller ha hull i CV-en. #Inkluderingsdugnaden

Emneknagger:

Postet:
2019-11-11 22:21:43

Delt innhold:
- Vi tar motet fra de unge
Den offentlige sektoren har vært dårlig på å rekruttere personer med hull i CV-en, mener Erna Solberg.