Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
Bjørnar Moxnes (Rødt) ber oss spare han for skuespillet rundt autonomi i UH-sektoren..Nå er vel ikke autonomi spesielt fremtredende i kommunismen, eller? @UhrNo

Postet:
2019-11-12 11:11:34