Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
I dag er det 30 år siden Berlinmuren falt. Muren skilte frihet og demokrati i vest mot kommunisme og diktatur i Øst. Folket i øst sultet etter frihet, kommunistiske ledere nektet de selvstendige valg og bygget mur for å unngå at folket fikk sin vilje. Alle trodde at kommunistiske partier avgikk ved døden samtidig som muren falt. Så feil kunne vi ta, selv i Norge har vi nå kommunistpartiet Rødt i Stortinget. Kampen for demokrati og enkeltmenneskers frihet er ikke vunnet for alltid, den må vi alltid kjempe for

Postet:
2019-11-09 12:17:56

Delt innhold:
Mr. Gorbachev, tear down this wall! | The Heritage Foundation
President Ronald Reagan at Brandenburg Gate in West Berlin, Germany, June 12, 1987.