Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
I dag har jeg møtt lederen i Operasjon Dagsverk og kjøpt boller! Jeg håper alle har lyst til å bidra for at ungdom som jobber i gruvene i Kongo skal få et bedre liv og en fremtid de kan være glade for! Ikke minst takk til dere som i dag gjør et dagsverk og står på! Dere gjør en uvurdelig jobb.

Postet:
2019-10-31 16:05:50

Delt innhold:
Arbeiderpartiet
I Kongo er det 40.000 barn og unge som jobber i gruver under slavelignende forhold. Sannsynligheten er også stor for at vi har kongolesisk kobolt i vår telefon, sier Jens Øygarden Ingebrigtsen, leder for Operasjon Dagsverk. Derfor går inntektene fra årets OD-dag til ungdommer som er utsatt for tvangsarbeid i gruvene. Vi må ha større oppmerksomhet som forbrukere omkring forholdene i koboltgruvene, sier Anniken Huitfeldt.