Person / Aktør:
Jorodd Asphjell
Jorodd Asphjell
Parti: AP

Innlegg:
#nordic #meeting #friluftsliv #liveterbestute #norskfriluftsliv #nordisk #handlingsplan #fysiskaktivitet #folkehelse

Emneknagger:

Postet:
2019-10-31 18:08:26