Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
@filiprygg Hvor store mener du beløp bør være før det anmeldes og eventuelt dømmes fengselsstraff? (Uavhengig av den aktuelle saken selvfølgelig)

Postet:
2019-10-28 23:20:01