Person / Aktør:
Kjell-Børge Freiberg
Kjell-Børge Freiberg
Parti: FRP

Innlegg:
I dag markerte vi at det var 50 år siden vi fant Ekofisk. For en historie! Amerikanerne landet på månen i 1969, vi fant Ekofisk!

Postet:
2019-10-24 18:22:48

Delt innhold:
Olje- og energidepartementet (Norge)
Tilbake der lykkeland startet. Denne høsten er det 50 år siden amerikanske ConocoPhillips oppdaget det første oljefeltet i drift på norsk sokkel: Ekofisk. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg besøkte i dag feltet i Nordsjøen, som har skapt verdier for ca. 2 500 milliarder kr – og sysselsetter folk fra 240 av alle landets kommuner i dag. Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/markerte-50-ar-siden-ekofisk-og-starten-pa-oljeeventyret/id2675049/