Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Lykken er å få hele det nye flertallet i Ullensaker kommunestyre på besøk etter første kommunestyremøte. Gratulerer som ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher og varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

Postet:
2019-10-15 22:03:56

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Anniken Huitfeldt