Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
Regjeringen foreslår 505 millioner kr til forebygging av flom og skred, og en egen bevilgning på 45 millioner kr til haste- og krisetiltak i #statsbudsjettet. — Regjeringen tar folks trygghet på alvor, sier OED-minister Kjell-Børge Freiberg. Les mer! https://t.co/Nj95xGXYBp

Emneknagger:

Postet:
2019-10-14 10:30:52

Delt innhold:
Fortsatt stor satsing på fangst og lagring av CO2
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 628 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO2.