Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
Regjeringen foreslår 505 millioner kr til forebygging av flom og skred, og en egen bevilgning på 45 millioner kr til haste- og krisetiltak i #statsbudsjettet. — Regjeringen tar folks trygghet på alvor, sier OED-minister Kjell-Børge Freiberg. Les mer⬇️ https://t.co/XBQ6tqSA6l

Emneknagger:

Postet:
2019-10-14 10:31:50

Delt innhold:
Fortsatt satsing på forebygging av flom- og skredskader
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 505 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader over Olje- og energidepartementets budsjett. I tillegg foreslås det 60 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen over Justisdepartementets budsjett.