Person / Aktør:
Nikolai Astrup
Nikolai Astrup
Parti: H

Innlegg:
I 2022 kommer det til å være over 70 nullutslippsferger i Norge. Neste år settes det av midler for å få mer fart i det grønne skiftet i hurtigbåtsambandene #grøntskifte

Emneknagger:

Postet:
2019-10-07 11:26:36

Delt innhold:
100 millionar kroner meir til grøn skipsfart
Regjeringa foreslår å auke satsinga på grøn skipsfart med 100 millionar kroner til hurtigbåtar og lasteskip. Det er ei oppfølging av handlingsplanen for grøn skipsfart som regjeringa la fram i juni. Satsinga vil kutte klimagassutslepp og stimulere til ...