Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Den nye rapporten fra FNs klimapanel viser også at det er mulig å redusere de verste konsekvensene betraktelig hvis vi reduserer klimagassutslippene raskt, sier @olaelvestuen #ippc https://t.co/gjDcwQjK8x

Emneknagger:

Postet:
2019-09-25 12:34:00

Delt innhold:
Klimaendringene truer havet
En ny spesialrapport om hav og is fra FNs klimapanel viser at varmere og surere hav truer liv i havet og kan ramme fiskebestander hardt. Raskere smelting av isen i Antarktis kan også gi høyere havnivåstigning enn vi hittil har trodd. Sammen med sterker...